bezár×Telefon+36 20 / 361 63 78

Szülői konzultáció

A család mint rendszer

Az egyéni tanácsadási folyamat során sem „minden a gyerekről szól”. Szem előtt tartjuk, hogy a szülőnek nehéz dolga van, sok elvárás és nyomás nehezedik rá. Ezért rendszerelvűen szemléljük a gyerek fejlődési folyamatát, észben tartva, hogy a gyereknevelés folyamata szorosan összefügg azzal, hogy

 • maga a szülő jó érzi-e magát a bőrében és a különféle szerepeiben (szülő, társ, munkavállaló);
 • a szerepek hátterében a saját belső harmóniája, önmagával fenntartott kapcsolata mennyire nevezhető tartalmasnak és kiegyensúlyozottnak;
 • a gyereknevelési folyamat hogyan illeszkedik a szűkebb család dinamikájába, a szülők, testvérek kapcsolati hálójába;
 • hogyan befolyásolja mindezt a tágabb családdal, nagyszülőkkel, rokonokkal fenntartott kapcsolat;
 • hogyan hat a család belső folyamataira a család intézményi környezete, az óvoda, iskola, a munkahely vagy egyéb külső tényező.

Szükség esetén megvizsgáljuk a szülő saját gyermekkorából hozott tapasztalásokat, gyereknevelési mintákat, saját megéléseket. Felszínre kerül, milyen tudattalan hiedelmeket hordoz a szülő arról, mit jelent szülőnek lenni; mit jelent gyermeknek lenni; mit jelent az, ha gyermek van a családban.

Kommunikáció

A közös munka során különös hangsúly kerül a kommunikációra: kapcsolataink minősége a kommunikációban mutatkozik meg, és a kommunikáció formálja a kapcsolataink minőségét.

Bármit akarunk is közölni egy másik emberrel, annak ezerféle lehetséges kifejezési formája van. A kapcsolataink sorsát legalább annyira formálja, hogy hogyan mondom, mint az: mit mondok.

Az egyéni tanácsadás során egyszerű kommunikációs elveket kapsz a kezedbe, amelyek segítenek célravezetően megfogalmazni a saját legfontosabb üzeneteidet. Saját életből vett példákon tanulható meg a kapcsolatkímélő, pozitív, racionális, „gordonos” kommunikáció. Megtanulhatod, hogyan lehet

 • kielégíteni szükségleteidet és
 • érvényt szerezni határaidnak

olyan formában, hogy azt a veled élők ne csak elfogadják, de még javuljanak, fejlődjenek is a kapcsolataid.


Gondolkodjunk szükségletekben!

A családi rendszer békéjének kulcsa az, hogy a családtagok azt érezhessék, hogyan olyan közös térben élnek, ahol alapvető testi, érzelmi és szellemi szükségleteik ki tudnak elégülni. Ehhez azonban szükség van arra, hogy minden résztvevő tisztában legyen a szükségleteivel, ki tudja azokat fejezni és érvényt tudjon nekik szerezni, mindezt pedig úgy, hogy az harmonikusan összefésülhető legyen a többi családtag szükségleteivel és határaival. Nem könnyű feladvány ez. Ha azonban elsajátítjuk a szükséglet-alapú gondolkodást, akkor némi tudatosság birtokában jelentősen csökkenthető a súrlódások szintje. Egy olyan családi rendszerben, ahol a résztvevők egyszerűen, pontosan és kulturáltan ki tudják fejezni a szükségleteiket és határaikat és megszokták, hogy ezek egyeztetéséről korrektül megállapodjanak, végtelenül leegyszerűsödik a mindennapi élet. Érdemes magunkévá tenni és gyermekeinkben is kialakítani a tiszta igényközlés és határközlés jószokásait, mert ez egész életükre megalapozza bennük a békés, hatékony együttműködés és együttélés készségtárát.

A pszichológiai tanácsadás nem egészségügyi szolgáltatás.

Amennyiben Önnél előfordult vagy diagnózisban is szerepelt

 • súlyos, klinikai depresszió
 • személyiségzavar
 • pszichotikus (pl. schizoid) epizód
 • öngyilkossági kísérlet vagy erős öngyilkossági késztetés
 • szerhasználat, alkoholfüggés
 • a családban halmozott öngyilkosság
 • a családban halmozott elmebetegség, pszichiátriai zavar,

akkor keresse klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter terapeuta segítségét.

A pszichológiai tanácsadás egészséges felnőtt emberek együttműködése, amely során a szakember tudására, képzettségére és tapasztalatára támaszkodva, együttérzőn, ítéletmentes elfogadással és biztonságot nyújtva tereli végig ügyfelét a jelenbéli problémák megoldásának és az ehhez szükséges önismeret és kommunikációs jártasság megszerzésének útján.

Ennek során szükséges lehet gyerekkori élethelyzeteket feleleveníteni, részletesen felidézni, hiszen ekkor alakultak ki személyiségünk alapvonalai, jellegzetes reakcióink, értelmezéseink, hiedelmeink, érzés-, viselkedés- és gondolkodási sémáink. A gyerekkori emlékek felidézéséből felszabaduló katartikus energiát mindenkor arra használjuk, hogy a jelenben nyereségesebb, egészségesebb érzés-, viselkedés- és gondolkodási sémákat alakítsunk ki. Ezek birtokában a kliens kontrolt szerez az élete fölött, harmonikusabban tudja működtetni kapcsolatait, megtanulja kibontakoztatni képességeit és lehetőségeit, miközben csökken a szorongás, a feszültség vagy a frusztrációból fakadó agresszió. Fokozódik a személyiség stabilitása, tagoltsága, érettsége; tudatosabbá és árnyaltabbá válik a kommunikáció, a kapcsolatkezelés, az életvezetés.