bezár×Telefon+36 20 / 361 63 78

Mi a szupervízió?

A szupervízió ajándék, kényeztetés, lelki támasz és kézzelfogható gyakorlati segítség forrása segítő szakemberek, pedagógusok, coach-ok, szervezetfejlesztők, szervezeti vezetők számára.

Pontos helyzetfeltárás alapján keresünk gyakorlati megoldást az adott elakadásra, miközben elsajátíthatod azt a tudást is, amely alapján a megoldást generáltuk.

Lehetőség arra, hogy ne egyedül küzdj a szakmai életedben, hanem legyen kivel megosztani munkádnak azokat a perceit, amik a legtöbb álmatlan éjszakát, fejtörést, szorongást vagy félelmet, frusztrációt, tehetetlenséget, vagy esetleg ezekkel összefüggő szégyenérzetet okozzák.

A szupervízióban az ítéletmentes elfogadás és védettség légkörében, ugyanakkor pontosan definiált szerződés keretei között, ésszerű és célszerű fogalmi eszközökre támaszkodva tudunk reflektálni szakmai szereped számos szintjére és vetületére, konkrét elakadásaira és problémáira.

Egyszerre kapsz segítséget gyakorlati és lelki szinten.

A szupervízió nem terápia, de adott esetben terápiás hatásúnak is bizonyulhat, hiszen az adott konkrét nehézség feloldásán túl mindenkor kimondatlanul is célja a résztvevő szakember személyes és szakmai fejlődésének továbbvitele.

Miben segíthet a szupervízió?

A szupervízió többek között a következőkben nyújt segítséget:

 • Konkrét szakmai elakadások elemzése és kiutak, akciótervek megfogalmazása.
 • Szakmai szerep és identitás: hogyan értelmezed és éled meg a szakmai szerepedet, ki vagy te mint vezető/coach/pedagógus/segítő/stb. A saját szerepértelmezésed megfelel-e a tőled vártnak, illetve az adott helyzetnek; mik az esetleges eltérés következményei.
 • Saját testi és mentális jóléted és szükségleteid: egészség, motiváltság, töltődés, kiégés-prevenció, elismertség.
 • Önismeret fejlesztése: szakmai munkádban hogyan akadályoznak régről hozott gondolkodási, érzelmi vagy viselkedési sémák, kommunikációs beidegződések (pozitív/negatív kommunikáció és metakommunikáció), sorskönyvi hiedelmek, kultúra-specifikus reakciók.
 • Szakmádhoz vagy munkakörödhöz való viszonyod: önmegvalósítás, szolgálat, személyiségtípusodnak megfelelő munkakör és munkafeltételek.
 • A szakmai életpálya fázisai és azok tipikus nehézségei: a pályakezdő, az érett szakember és a szenior szakember előtt álló jellegzetes kihívások és azok kezelése, pozitív megélésük feltételei.
 • Szerződés-elemzés: a szakmai életünket keretező komplex, több résztvevős helyzetek szerződéseinek elemzése és tisztázása a játszmák megelőzése vagy feloldása érdekében.
 • Szakmai folyamatok mélyén meghúzódó tudattalan/tudatelőttes pszichés folyamatok tudatosítása.
 • Tudásátadás, tudásforrások azonosítása; fogalmi eszközök és modellek szakmai folyamatok reflektálásához, elemzéséhez.
 • Etikai és normatív reflexió: etikai dilemmát tartalmazó helyzetek feldolgozása, szerep- és kompetenciabéli határokra vonatkozó reflexió.
 • Határtartási problémák: határok időben, térben, feladatban, információban, felelősségben és szerepeinkben (a szerephatárok fontossága).
 • Kultúra, környezet, kommunikáció: szakmai működésedben hogyan hat rád az a szervezeti és tágabb társadalmi kultúra, értékrend, kommunikációs kultúra és működésmód, amelyben dolgozol.

A szupervíziós folyamat ítéletmentes, támogató és célorientált problémamegoldó, tanulási és személyiségfejlesztési folyamat. Ennek során a szupervízor és ügyfele az utóbbi szakmai tevékenységének elakadásait igyekszik meghaladni. A szupervízió közösen megalkotott folyamat, amelynek kimeneteléért a szupervízor és ügyfele közösen és egyenlő mértékben felelős. A cél az ügyfél és az ő kliense/tanítványa/beosztottja/stb. testi és pszichés egészségét és harmonikus társas beilleszkedését szolgálni. A folyamat „OK vagyok – OK vagy” típusú kapcsolatban zajlik, ugyanakkor magában foglalhatja a felelősségi és kompetenciakörök tisztázását, ezek határainak kijelölését is. A szupervíziós munka alapvetően Felnőtt-Felnőtt interakcióra alapul (tranzakcióanalitikus fogalmakkal élve), de az ügyfél egyéb énállapotainak (Gyerek, Szülő) tartalmaira is reflektál, azok tudatossá tételére is épít, illetve törekszik. A szupervízió rendszerelvű gondolkodást használ és erre ösztönzi ügyfelét is: függetlenül attól, hogy szervezetben vagy magánéleti helyzetben dolgozunk, észben kell tartanuk, hogy az egyén testi, lelki és mentális egészsége egy komplex, sokszintű rendszer mátrixába illeszkedik. E szintek közé tartoznak az ügyfél és az ő ügyfele saját belső pszichés és kognitív folyamatai, az ezekben tükröződő egyéni sors és társadalmi-kulturális örökség; továbbá jelenti az ügyfél és ügyfele jelenlegi családi és szervezeti kapcsolati hálóját, valamint azt a jelenlegi tágabb társadalmi és globális természeti és gazdasági környezetet, amelyben a tevékenység folyik. A szupervízió segít tisztán látni és eligazodni ebben a sokszintű konstellációban, és ennek alapján reális cselekvési tervet kialakítani. Támogatást nyújt annak kivitelezésében a szupervízióban részesülő szakember saját énhatékonyságának és reflexiós készségének erősítésével.

A szupervíziós folyamat – tanulási folyamat, amely tiszteletben tartja a fokozatos fejlődés elvét: „mindenkit onnan fejlesztünk, ahol éppen tart”. Ezért bármely szakember vagy szakember-jelölt részvétele esetén a folyamat ítéletmentes, támogató, ugyanakkor szakmailag elfogulatlan légkörben zajlik. Ezzel törekszik a szakember és ügyfele együttes védelmére, a szakmai felelősségtudat és kompetencia követelményeinek érvényesülésére.