bezár×Telefon+36 20 / 361 63 78

Rólam

Frank Orsolya vagyok, pszichológus, életvezetési coach, Gordon-instruktor.

Szakterületeim
  • családon belüli kommunikáció, családi rendszerek dinamikái
  • szülőképzés, szülői szerep kiteljesítése, nehézségeinek meghaladása
  • a gyermeki fejlődés lélektana
  • tanulásmódszertan, tanulással kapcsolatos nehézségek
  • tanár és tanuló viszonyának személyiségformáló hatása, az iskolai trauma
  • pályaválasztás, önmegvalósítás, karrier, életszerepeink összeegyeztetése
  • általános életvezetési, kapcsolati tanácsadás
Főbb szakmai inspirációim

A pozitív pszichológia jegyében kliensemre egészséges, egyenrangú, autonóm emberként tekintek, akivel együttműködő kapcsolatban, közös munkával értjük meg és haladjuk meg az elakadásait, segítjük felszínre a fejlődés és kibontakozás energiáit. Bizonyos belső feltételek teljesülése után az élet bármely pontjából pozitív, de reális forgatókönyv alkotható és valósítható meg.

A Carl Rogers szellemiségét hordozó humanisztikus pszichológia szerint saját életének legjobb szakértője maga a kliens, miközben a segítő szerepe, hogy maradéktalanul elfogadó, ítélettől és kritikától mentes légkört teremtsen, mert minden kutatás azt mutatja, hogy az emberi fejlődés, gyógyulás és kibontakozás ilyen védett légkörben tud újraindulni. Más szóval: meggyőződésem, hogy a segítő szakmákban is az segít hatásosan, aki valós emberszeretetből dolgozik; a különbség csak annyi, hogy ezt a szeretetet szigorúan megszabott csatornákban áramoltatjuk, amelyeket a szaktudás és a szakmai etika határoz meg.

A tranzakcióanalízis (TA, Eric Berne) átfogó, korszerű, és jól használható elméletet és modellt nyújt az emberi személyiségről. A Szülő-én, a Felnőtt-én, a Gyerek-én; a sorskönyv és a játszmák jelenségeit megismerve a segítő és segített olyan közös szókincset alakít ki, amely a segítettnek megkönnyíti, hogy saját külső és belső életében eligazodjék és afölött visszanyerje az irányítást.

Családi rendszerek lélektana (Thomas Gordon, Virginia Satir) nem engedi elfelejteni, hogy az ember társas lény, aki az esetek többségében családban és/vagy egyéb csoporthelyzetekben tölti ideje jelentős részét. Az egyén életminősége akkor lesz jó, ha társas környezetében jó egyensúlyt tud kialakítani önérvényesítés és másokkal való kapcsolat között; ha saját igényeit konstruktívan tudja közölni, másokét megfelelő formában tekintetbe venni, illetve ha maga körül az igényegyeztetés és együttműködés jó kultúráját terjeszti. Az ezt szolgáló kommunikációs technikák tanulhatóak, régi mintáink átformálhatóak.

Az evolúciós lélektan azt tanítja, hogy az ember mindennapi életének minden percét, minden cselekedetünket befolyásolják ösztönös motivációink és meghatározottságaink, amelyeket évmilliók írtak bele genetikus viselkedésprogramjainkba. Legyen szó párkapcsolatról, nemi szerepekről, munkahelyi-szakmai versengésről vagy együttműködésről, tágabb családi és társadalmi kérdésekről vagy gyereknevelésről, bármely helyzet valódi megértéséhez és érdemi megoldásához akkor juthatunk el, ha személyiségünk mély ösztönös mozgatóit is tekintetbe vesszük. Az emberi ösztön adekvát és korszerű leírását pedig a humánetológia és az evolúciós pszichológia kínálja.

Honlapomon és működésemben nem fog találkozni áltudományos, illetve ezoterikus anyaggal.


Érdeklődés, kérdések és jelentkezés egyéni konzultációval kapcsolatban:
06 / 20 / 361 63 78
posta@arete.hu

Helyszín
Egyéni tanácsadás:
Budapest 1024, Káplár u. 10/b.
Csoportos képzések:
Budapes 1022, Marczibányi tér 9.