Szülői konzultáció

A család mint rendszer

Az egyéni tanácsadási folyamat során sem „minden a gyerekről szól”. Szem előtt tartjuk, hogy a szülőnek nehéz dolga van, sok elvárás és nyomás nehezedik rá. Ezért rendszerelvűen szemléljük a gyerek fejlődési folyamatát, észben tartva, hogy a gyereknevelés folyamata szorosan összefügg azzal, hogy

  • maga a szülő jó érzi-e magát a bőrében és a különféle szerepeiben (szülő, társ, munkavállaló);
  • a szerepek hátterében a saját belső harmóniája, önmagával fenntartott kapcsolata mennyire nevezhető tartalmasnak és kiegyensúlyozottnak;
  • a gyereknevelési folyamat hogyan illeszkedik a szűkebb család dinamikájába, a szülők, testvérek kapcsolati hálójába;
  • hogyan befolyásolja mindezt a tágabb családdal, nagyszülőkkel, rokonokkal fenntartott kapcsolat;
  • hogyan hat a család belső folyamataira a család intézményi környezete, az óvoda, iskola, a munkahely vagy egyéb külső tényező.

Szükség esetén megvizsgáljuk a szülő saját gyermekkorából hozott tapasztalásokat, gyereknevelési mintákat, saját megéléseket. Felszínre kerül, milyen tudattalan hiedelmeket hordoz a szülő arról, mit jelent szülőnek lenni; mit jelent gyermeknek lenni; mit jelent az, ha gyermek van a családban.

Kommunikáció

A közös munka során különös hangsúly kerül a kommunikációra: kapcsolataink minősége a kommunikációban mutatkozik meg, és a kommunikáció formálja a kapcsolataink minőségét.

Bármit akarunk is közölni egy másik emberrel, annak ezerféle lehetséges kifejezési formája van. A kapcsolataink sorsát legalább annyira formálja, hogy hogyan mondom, mint az: mit mondok.

Az egyéni tanácsadás során egyszerű kommunikációs elveket kapsz a kezedbe, amelyek segítenek célravezetően megfogalmazni a saját legfontosabb üzeneteidet. Saját életből vett példákon tanulható meg a kapcsolatkímélő, pozitív, racionális, „gordonos” kommunikáció. Megtanulhatod, hogyan lehet

  • kielégíteni szükségleteidet és
  • érvényt szerezni határaidnak

olyan formában, hogy azt a veled élők ne csak elfogadják, de még javuljanak, fejlődjenek is a kapcsolataid.


Gondolkodjunk szükségletekben!

A családi rendszer békéjének kulcsa az, hogy a családtagok azt érezhessék, hogyan olyan közös térben élnek, ahol alapvető testi, érzelmi és szellemi szükségleteik ki tudnak elégülni. Ehhez azonban szükség van arra, hogy minden résztvevő tisztában legyen a szükségleteivel, ki tudja azokat fejezni és érvényt tudjon nekik szerezni, mindezt pedig úgy, hogy az harmonikusan összefésülhető legyen a többi családtag szükségleteivel és határaival. Nem könnyű feladvány ez. Ha azonban elsajátítjuk a szükséglet-alapú gondolkodást, akkor némi tudatosság birtokában jelentősen csökkenthető a súrlódások szintje. Egy olyan családi rendszerben, ahol a résztvevők egyszerűen, pontosan és kulturáltan ki tudják fejezni a szükségleteiket és határaikat és megszokták, hogy ezek egyeztetéséről korrektül megállapodjanak, végtelenül leegyszerűsödik a mindennapi élet. Érdemes magunkévá tenni és gyermekeinkben is kialakítani a tiszta igényközlés és határközlés jószokásait, mert ez egész életükre megalapozza bennük a békés, hatékony együttműködés és együttélés készségtárát.